Forsorgsmuseet - Svendborg Museum

Danmarks Forsorgsmuseum - foto: Knud Mortensen
Danmarks Forsorgsmuseum - foto: Knud Mortensen

Forsorgsmuseet - Svendborg Museum

Fattiggården er Danmarks eneste fredede og bevarede fattiggård og samtidig Nordens bedst bevarede. Museet har formået at synliggøre levevilkår på samfundets bund samt skabe debat om fattigdom gennem tiden.

I Fattiggården fra 1872 ligger Forsorgsmuseet, som viser en central del af historien om Danmarks forsorg og velfærdsstatens oprindelse. Forsorgsmuseet er det eneste af sin slags i Europa. Museet arbejder med at bevare, forske i og formidle historien om forsorg på så forskellige institutioner som børnehjem, fattiggårde, arbejdsanstalter og alderdomshjem.

Svendborg Museum har en unik historisk ramme, og udstillinger og museum viser børns og voksnes vilkår som udstødte i samfundet. Museet formidler på seriøs og engagerende vis det svære stof til en stor og varieret gruppe borgere gennem klassisk udstillingsaktivitet, digital formidling, publikationer og omvisninger.