Hjortø, Skarø og Drejø

Det Sydfynske Øhav - Drejø, Hjortø og Skarø - foto: Colourbox
Det Sydfynske Øhav - Drejø, Hjortø og Skarø - foto: Colourbox

Hjortø, Skarø og Drejø

De små beboede øer Skarø, Drejø og Hjortø vest for Tåsinge rummer meget store natur- og kulturhistoriske værdier. Her findes bl.a. den sjældne klokkefrø på Hjortø.

Der er fortsat landbrug på øerne, selvom udviklingen går mod mere ekstensiv drift. Der drives fiskeri, og mange af de værdsatte fjordrejer fanges omkring øerne. Strandenge og rev er sammen med små holme nær øerne meget vigtige levesteder for kystfugle som terner, måger, edderfugle og vadefugle. De ferske vandhuller på øerne har stor betydning som drikkesteder for kreaturerne og som branddamme.

 

Vandhullerne er samtidig ynglesteder for padder, som nyder godt af at vandhullerne bliver oprenset og holdt åbne. På Hjortø lever den sjældne klokkefrø, som har fået navn efter sin stemme, der lyder som jernklokker. Drejø Gammel Havn er nærmest en naturhavn og anses for at være Drejøs ældste havn. Drejø Gammel Havn kan kun anløbes om dagen og i lyst og sigtbart vejr.