Hvidkilde Gods

Arkitekturen i Svendborg - billede Hvidkilde Gods - foto: Knud Mortensen
Arkitekturen i Svendborg - billede Hvidkilde Gods - foto: Knud Mortensen

Hvidkilde Gods

Hvidkilde Gods repræsenterer et unikt samspil mellem arkitektur og natur, hvor især den landskabelige forbindelse mellem den barokke hovedbygning og Hvidkilde Sø har betydning.

Hvidkilde omtales som hovedgård i 1374. Grundstammen i anlægget er en renæssanceborg på et kvadratisk voldsted. Det nuværende, stilrene barokanlæg er resultatet af en ombygning i 1742. Ombygningen tilskrives arkitekt Philip de Lange. Alle godsets øvrige bygninger, der er tilknyttet såvel godsets jord- som skovbrug, er præget af omhu for arkitekturen, og den samlede bygningsmasse fremstår vel vedligeholdt og fastholder skiftende perioders arkitektoniske kontekst. Et bemærkelsesværdigt eksempel på dansk herregårdskultur.