Komponist Oluf Ring

Komponist Oluf Ring - foto: Skaarup Lokalhistorisk Arkiv
Komponist Oluf Ring - foto: Skaarup Lokalhistorisk Arkiv

Komponist Oluf Ring

Oluf Ring (1884-1946) var komponist, seminarielærer og boede i Skaarup. Han styrkede den folkelige sang med kære og sangbare melodier, der er en vigtig del af den danske sangskat fx ’Se, nu stiger solen’ og ’Danmark, nu blunder den lyse nat’.

Svendborg ligger i et højskolebælte, og Oluf Ring repræsenterer den tradition, som Mads Hansen også var en del af. I 1930 kom han som lærer til Skårup seminarium. Ved studierejser til Paris, Beuron og Leipzig udvidede han sin musikalske horisont, og et ophold i Berlin hos Fritz Jöde 1931 blev af afgørende betydning for Rings senere musikopdragende arbejde. Det skete i radioserien Syng med os som fra 1934 løb over ni sæsoner.

Oluf Ring havde en central rolle i arbejdet med at styrke den folkelige sang i årene omkring 1. verdenskrig sammen med Thomas Laub, Thorvald Aagaard og Carl Nielsen. Det udmøntede sig i udgivelsen af Folkehøjskolens Melodibog i 1922. Blandt Rings mest kendte melodier er ’Se, nu stiger solen’ og ’Danmark, nu blunder den lyse nat’. Han var også medudgiver af bl.a. sangbogen Arbejdermelodibogen.