Rødme Svinehaver

Rødme Svinehaver - foto: Mogens Lind Jørgensen
Rødme Svinehaver - foto: Mogens Lind Jørgensen

Rødme Svinehaver

Svinehaverne er et af de største overdrev på Fyn, og området er både biologisk og kulturhistorisk enestående. De mange sten afslører, at Rødme Svinehaver har ligget uopdyrket siden istiden.

Siden bønderne fældede skoven for nogle hundrede år siden, har bakkerne været brugt til græsning. Kontinuiteten er årsag til, at vi her finder den meget smukke og sjældne plante Guldblomme, orkidéen Bakke-Gøgelilje og et væld af andre planter, som får besøg af forskellige insekter bl.a. den smukke Metalvinge. Om efteråret lyser 17 arter af svampeslægten Vokshatte op som små lygter i hvide, gule og røde farver.Også disse vidner om ugødet græsland med hundreder af år på bagen.

Overdrevets planter og dyr kræver lysåbne forhold. Robuste kreaturer holder vegetationen nede, så alle kan få del i sollyset. Kreaturerne har formet skulpturer af tjørn og æbletræer. I området er der hundredevis af halvkugleformede buler op til 40 cm høje. De er skabt af de 3 millimeter høje Gule Engmyrer. I en tue kan der leve op til 25.000 Gule Engmyrer. Myrertuerne giver mange forskellige levemuligheder for insekter og planter.

 

Vær med til at beskytte området
Arealet blev fredet i 1939 og må bl.a. ikke gødes. Du kan hjælpe os med at besvare dette værdifulde overdrev ved at være opmærksom på: Den sjældne vegetation og de mange tuer fra Gul Engmyre er sårbare. Du må færdes til fods overalt men vær forsigtig og pas på, hvor du træder – fx står de sjældne og fredede orkidéer nogle steder tæt. Du må ikke plukke planter eller grave dem op. Hunde skal altid være i snor, og du skal holde afstand til de græssende dyr, ligesom du ikke må fodre dem.

Sydøst for Svinehaverne mellem Egebjerg og Ollerup ligger Egebjerg Mølle fra 1856. I dag har
møllen fået glastop med udsigt til hele Fyn og Øhavet. Siden 2014 har Egebjerg Mølle Naturrum fungeret som et formidlingscenter med udstillinger og fortællinger om det karakteristiske sydfynske istids- og kulturlandskab.