Søren Lolk

Søren Lolk - foto: Svendborg Byhistorisk arkiv
Søren Lolk - foto: Lokalhistorisk arkiv

Søren Lolk

Søren Lolk (1876 – 1933) var en kendt idealist og kulturperson-lighed fra Tåsinge. Han var en fremsynet mand, der kæmpede for at højne og bevare det bedste fra den gamle bondekultur bl.a. ved at give egnens beboere forskellige kulturtilbud.

Søren Lolk (Født Sørensen) var fremsynet ved, at han fx agiterede imod at slå børn, at bortpløje gravhøje, at holde kreaturer bundet osv. Han tog utallige fotografier af almindelige tøsingske hjem og af folk i deres hverdag. I dag er ca. 1100 fotografier bevaret på Taasinge Lokalhistoriske Arkiv. Hans valgsprog var: "Den indre løn er den egentlige”. På sin fædrene gård Vejlegården ved Vejlen på Tåsinge afholdte han store sommerstævner, hvor bl.a. Jeppe Aakjær, Peter Sabroe og Martin Andersen Nexø var gæstetalere. Han har desuden bygget to huse tæt ved sin gård, ”Lille Vejlegård” og ”Danmarkshuset”, begge blev opført som eksempler på bedre byggeskik på landet.

Søren Lolk har også bidraget til dansk udvandrerhistorie. I 1903 rejste han rundt i Amerika og besøgte en lang række familier, som var udvandret fra Tåsinge. De mange breve, han sendte hjem, giver sammen med fotografier en god viden om, hvordan udvandrerfamilierne klarede sig i Amerika. Breve og fotos er opbevaret på Taasinge Lokalhistoriske Arkiv.