Skansen – Tåsinge

Skansen - foto: Knud Mortensen
Skansen - foto: Knud Mortensen

Skansen – Tåsinge

Naturseværdigheden Skansen har muligvis tidligere indgået i et fæstningsanlæg omkring Svendborg. På Skansen findes en meget varieret natur bl.a. strandeng, overdrev, krat, blotlagte kystskrænter, strand og skov.

Den græsklædte odde er et uopdyrket overdrev, som kvæg og får har afgræsset. Der findes mange spændende urter, buske, sommerfugle og myrer. Bag Skansen ligger Vindeby Nor, en lav og fugtig strandeng, der som odden er yngleplads for mange fugle, bl.a. Vibe og Strandskade. Fra Skansen er der desuden en flot udsigt over hele Svendborg Havn. Skansen ejes af Svendborg Kommune, og der må færdes overalt og året rundt på området.