Stenstrup teglværker

Stenstrup Teglværk - foto: Svendborg Museum/Byhistorisk Arkiv
Stenstrup Teglværk - foto: Svendborg Museum/Byhistorisk Arkiv

Stenstrup teglværker

Omkring Stenstrup opstod midt i 1800-tallet et omfattende teglværksmiljø, der udnyttede det fine ler i undergrunden. Op til 7 teglværker har ligget i og omkring Stenstrup, og kulturmiljøet er et godt eksempel på, hvordan landområderne blev industrialiseret.

Området i Stenstrup omfatter en række kulturelementer relateret til teglværksdriften langs med Assensvej. Udover enkelte rester af selve teglværkerne - der har været 7 inden for kulturmiljøets område - findes en række tidligere teglværksdirektørboliger, administrationsbygninger, arbejderboliger, vidtstrakte log dybe lergrave, ruiner af gamle teglovne samt spor efter tipvogns- og jernbaneanlæg til de enkelte teglværker. Endelig er det karakteristisk, at der findes kasserede mursten i jorden overalt i området.

Der er stadig et teglværk tilbage i Stenstrup. Ved jernbanestationen Stenstrup Syd ses også ruinen af et af de oprindelige teglværker. Kulturmiljøet Stenstrup teglværkerne er et industriområde med omfattende råstofindvinding, som blev etableret i midten af 1800-tallet og til dels stadig er i drift.

Området fortæller om udnyttelsen af naturgrundlaget i form af de rige forekomster af fint ler i Stenstrup Issø. Teglværksdriften har i en periode givet vækst og økonomi til lokalsamfundet og haft en afgørende indflydelse på bebyggelser og infrastruktur i Stenstrup-Kirkeby. Oplevelsen af området er som en skattejagt, hvor sporene efter teglværkerne ses overalt, når man kigger godt efter.