Svendborg som levende havn

Svendborg som levende havn
Svendborg som levende havn

Svendborg som levende havn

Svendborg Havn er med sit træskibsmiljø, sin færgehavn og bygningsmasse en levende havn – og havnen er samtidig er Danmarks bedste bevarede erhvervshavn.

I begyndelsen af 1800-tallet bestod Svendborg Havn kun af et brohoved i forlængelse af Brogade. I 1854 udvidedes havneanlægget med en dampskibsbro af træ, der i 1876 erstattedes af Jessens Mole. Siden 1901 har Svendborg Havn ikke forandret udseende nævneværdigt. Broen til Frederiksøen blev færdig i begyndelsen af 1920erne. I dag er havnen med sine 2000 meter kaj en aktiv havn, som rummer både erhvervsskibe, færgedrift, lystsejlere og aktiviteter for byens borgere. Herfra sejler færger til Ærø, Drejø, Skarø og Hjortø.