Syltemade Ådal

Syltemade Ådal - Foto: Mogens Lind Jørgensen
Syltemade Ådal - Foto: Mogens Lind Jørgensen

Syltemade Ådal

Syltemade Ådal er markant med stejle skråninger og med åen, der løber i sit naturlige leje i dalen. Landskabet er dannet af is og smeltevand, og flere steder springer der kilder. Det er et af de få steder på Sydfyn, hvor det er muligt at følge en å.

Der går en sti kaldet Øhavstien langs åen, hvor man kan opleve alsidig natur: Overdrev, mose, eng, sump og skove. Langs åen ses en rigdom af blomster og smådyr som frøer og guldsmede. Mange småfugle yngler i det varierede terræn. Nærmest udløbet breder ådalen sig ud i en strandeng, som i dag er tilgroet med tagrør.

Stien kan ind i mellem være fugtig, så gummistøvler anbefales. Turen er en fin oplevelse og et af de få steder på Sydfyn, hvor det er muligt at følge en å. Stien er ikke velegnet til barnevogne og gangbesværede.

Syltemade Ådal er fredet og privatejet, og der må kun færdes på den anlagte sti, som går gennem flere afgræssede områder langs ådalen. Ådalen er markant med stejle skråninger og med en å, der løber i sit naturlige leje i dalen og ikke rettet ud som de fleste på Fyn.