Thurø Rev

Thurø Rev
Thurø Rev - foto: Mads Claus Rasmussen

Thurø Rev

Thurø Rev ligger på den sydlige del af Thurø og har mange karakteristiske strandengsplanter, der tåler det salt, der kommer med havvandet. I maj måned er der et flot og tæt dække af den lyserøde Engelskgræs. Du må gå overalt - men følg stierne i fuglenes yngletid.

Thurø Rev ejes af Naturstyrelsen og en af de bedste strandenge på Sydfyn. Derfor er området også beskyttet som et såkaldt habitatområde. Område bliver afgræsset af heste og kvæg. Kom og oplev et tæt dække af den lyserøde Engelskgræs i maj måned. De våde lavninger på engen er et ideelt levested for mange vadefugle.

 

Geologerne kalder revet for et vinkelforland, fordi havets aflejringer danner den sjove form, hvor landet næsten bliver firkantet. Formen fremkommer, når grus og sten aflejres af to forskellige strømretninger. Tidevandet skyller ind i et system af ’loer', dvs. naturlige kanaler, to gange i døgnet og efterlader søer i lavningerne.


Thurø Rev er gennem mange år blevet afgræsset af heste, kreaturer og får. Hvis denne kulturpåvirkning hører op, gror arealet til i få høje arter, og så vil også vadefuglene forsvinde.