Valdemars Slot og Troense

Valdemars Slot
Valdemars Slot

Valdemars Slot og Troense

Med Valdemars Slot og Troense opstod en symbiose mellem slot og landsby. Det har præget udviklingen på Tåsinge og skabt landskendte bebyggelsesstrukturer, der sætter Svendborg på Danmarkskortet.

Christian 4. lod den oprindelige hovedbygning opføre 1639-44. Slottet var tiltænkt hans søn med Kirsten Munk, Valdemar Christian, der dog ikke inden sin død nåede at tage ophold på slottet. Den oprindelige renæssancebygning i to etager blev hærget under svenskekrigene, men genopbygget i 1678 ved admiral Niels Juel, der efter slaget ved Køge Bugt erhvervede slottet.

Slotsanlæggets nuværende fremtræden skyldes den slesvig-holstenske arkitekt G.D. Tschierske, som med avlsbygninger og porthuse i 1749-54 skabte en symmetrisk barokkomposition med et strejf af rokokoperiodens lethed. Stamhuset har via et omfattende ejerskab haft afgørende indflydelse på Tåsinges udvikling. Den initiativrige kammerherre Niels Juel satte sig i 1700-tallet et markant spor ved opbygning af industriaktivitet og frugtavl i og omkring Troense.