Vejlen på Tåsinge

Vejlen Tåsinge - foto: Knud Mortensen
Vejlen Tåsinge - foto: Knud Mortensen

Vejlen på Tåsinge

Vejlen og engområdet Noret var tidligere en fjord med direkte forbindelse til Det Sydfynske Øhav. Selve Vejlen på 54 hektar blev fredet i 1941 for at bevare områdets plante og dyreliv.

I 1765 blev området inddiget og benyttet til græsningsareal. I vinteren 1904/1905 brød havet igennem dæmningen, og selv om dæmningen blev genopbygget, blev Vejlen ikke helt tørlagt igen. Vejlen blev efterhånden et vigtigt naturområde.

Vejlen rummer et rigt fugleliv. Der yngler i alt cirka 40 arter tilknyttet den lavvandede lagunesø og de udbredte rørskovsarealer kombineret med smalle engbræmmer. Her i blandt kan fremhæves sjældne og fåtallige arter som Rørdrum, Knarand, Krikand, Spidsand, Atlingand, Skeand, Plettet Rørvagtel, Klyde og Skægmejse. Desværre holdt hættemågerne op med at yngle i Vejlen i 1997, og flere arter som Sorthalset Lappedykker manglede den beskyttelse, som hættemågekolonien udgjorde. Vejlen kan opleves på tætteste hold fra et fugletårn i søkanten og fra stien ud gennem rørskoven til skjulet i den østlige del af området.