Veteranskibet M/S Helge

MS Helge - foto: Knud Mortensen
MS Helge - foto: Knud Mortensen

Veteranskibet M/S Helge

M/S Helge er et passagerskib, der siden 1920'erne har sejlet sundet tyndt. Helge er et uomgængeligt vartegn for Svendborg. I maj 2012 udpegede Skibsbevaringsfonden M/S Helge til et bevaringsværdigt skib.

Sundfarten opstod samtidig med jernbanen (1876) og har siden udnyttet sundet til transport. Sundfærgen ’Helge’ er bygget i 1924 på Ring-Andersens Skibsværft, den er tegnet af Johan Weber og bygget til Sydfynske Dampskibsselskab A/S (SFDS A/S). M/S Helge har plads til 200 passagerer og sejlede hele året indtil 1954, hvor et underskud tvang SFDS A/S til at indstille sejladsen i vintermånederne. Siden midten af 1980erne har skibet udelukkende sejlet med turister i Det Sydfynske Øhav.

M/S Helge har siden 2005 været ejet af Svendborg Kommune. I dag sejler M/S Helge fra maj til september på ruten Svendborg. Vindebyøre - Christiansminde - Troense - Grasten - Valdemars Slot og retur med en samlet sejltid på 110 minutter.