Det Sydfynske Øhav

Det Sydfynske Øhav - Drejø, Hjortø og Skarø - foto: Colourbox
Det Sydfynske Øhav - Drejø, Hjortø og Skarø - foto: Colourbox

Det Sydfynske Øhav

Det Sydfynske Øhav - Drejø, Hjortø og Skarø - foto: Colourbox
De små beboede øer Skarø, Drejø og Hjortø vest for Tåsinge rummer meget store natur- og kulturhistoriske værdier. Her findes bl.a. den sjældne klokkefrø på Hjortø.
Rødme Svinehaver - foto: Mogens Lind Jørgensen
Svinehaverne er et af de største overdrev på Fyn, og området er både biologisk og kulturhistorisk enestående. De mange sten afslører, at Rødme Svinehaver har ligget uopdyrket siden istiden.
Monnet på Tåsinge
Monnet er Fyns største strandeng uden diger på 126 hektar med en rigdom af sjældne og karakteristiske plante- og dyrearter bl.a. Kobbersneppen, Almindelig Ryle, Hav- og Dværgterner.
Vejlen Tåsinge - foto: Knud Mortensen
Vejlen og engområdet Noret var tidligere en fjord med direkte forbindelse til Det Sydfynske Øhav. Selve Vejlen på 54 hektar blev fredet i 1941 for at bevare områdets plante og dyreliv.
Christiansminde strand - foto: Knud Mortensen
Christiansminde-området har været rekreativt sted for hele Svendborg gennem århundreder og fungerer stadig som sådan. Området samler selve kernen af fortællingen om ’det smukke Sydfyn’.
Skansen - foto: Knud Mortensen
Naturseværdigheden Skansen har muligvis tidligere indgået i et fæstningsanlæg omkring Svendborg. På Skansen findes en meget varieret natur bl.a. strandeng, overdrev, krat, blotlagte kystskrænter, strand og skov.
Syltemade Ådal - Foto: Mogens Lind Jørgensen
Syltemade Ådal er markant med stejle skråninger og med åen, der løber i sit naturlige leje i dalen. Landskabet er dannet af is og smeltevand, og flere steder springer der kilder. Det er et af de få steder på Sydfyn, hvor det er muligt at følge en å.
Thurø Rev
Thurø Rev ligger på den sydlige del af Thurø og har mange karakteristiske strandengsplanter, der tåler det salt, der kommer med havvandet. I maj måned er der et flot og tæt dække af den lyserøde Engelskgræs. Du må gå overalt - men følg stierne i fuglenes yngletid.
Brejninge Bakker - Foto: Mogens Lind Jørgensen
Bregninge bakker hæver sig som det højeste sted på Tåsinge ca. 70 meter over havet. Herfra er der en fantastisk udsigt over øen til alle sider og over de omkransende sunde og bælter.